Bakker.com повече няма да доставя продукти до

България. Искаме да ви благодарим за вашето доверие 

в Bakker.com

Bakker.com


Искаме да ви благодарим за вашето доверие и лоялност. Считано от днес, Bakker.com прекратява дейността си в България и няма да доставя продукти до България. Тази страница е само за информация; вече не може да се осъществи контакт с отдела за обслужване на клиенти.
 

Heeft u een vraag of een bestelling?
 mail dan naar: klantenservice.be@bakker.com 

Wilt u liever een medewerker aan de lijn dat kan, dan belt u naar: (32) 04 320 2620

© Copyright 2018

Heeft u vragen of wilt u een bestelling plaatsen?